AIIF - 2016 - VII Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumu

23 iyun 2016-cı il

 

09:00 – 09:30 Qeydiyyat

 

09:30 – 11:30

Rəsmi açılıış

Konferensiya 1-ci Hissə:

Nəzarət mexanizmləri: Meqa Requlyator və ya Klassik Requlyator 

 • Azərbaycan sığorta bazarının yeni reallıqları – nəzarət orqanının baxışları və proqnozları
 • Regionda makroiqtisadi tendensiyalar və onların sığorta bazarına təsiri
 • Azərbaycan üçün yeni sığorta imkanları

  

Müzakirələr paneli 

 • Hazırki mühitdə sığorta bazarının inkişafı üzrə prioritet istiqamətlər və yeni nəzarət üsulları
 • Sığorta nəzarətində fərqli mexanizmlərin üstün cəhətləri
 • Sığorta bazarının inkişafı istiqamətində priritet istiqamətlər

 

11:30 – 12:00 Kofe fasiləsi  sponsorluğu ilə

 

12:00 - 13:00 

Konferensiya 2-ci Hissə:

Təkrarsığortaya yeni baxış 

 • Regionda böhran şəraitində təkrarsığorta həlləri
 • Təkrarsığorta bazarının qlobal tendensiyaları
 • Təkrarsığorta bazarı sığorta bazarının inkişafı və diversifikasiyasına necə kömək edə bilər

 

Müzakirələr paneli

 • Qafqaz regionunun şirkətləri üçün təkrarsığorta – reytinqlər, kapitallaşma, maliyyə stabiliiyi
 •  Qafqaz regionunda təkrarsığortaçıların strategiyası
 • Yumşaq təkrarsığorta bazarının mənfi və müsbət cəhətləri
 •  

 13:30 – 14:30 Nahar fasiləsi   sponsorluğu ilə 

 

14:30 – 16:00

Konferensiya 3-cü Hissə:

 • Kənd təsərrüfatı sığortası – sektorda risklərin azaldılması istiqamətində həllər 
 • Kənd təsərrüfatı sığortası - beynəlxalq təcrübə və modellər
 • Kənd təsərrüfatı sığortasında risklərin adekvat qiymətləndirilməsi və risklərin əhatə olunması üçün əsas həllər

 

Müzakirələr paneli 

 • Kənd təsərrüfatı sığortasında zərərlərin qiymətləndirilməsi – yeni yanaşmalar
 • Kənd təsərrüfatı sığortasında dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

 

16:30 – 17:00 Kofe fasiləsi

15:00 – 18:00 İkitərəfli görüşlər

20:00 – 22:00 Rəsmi ziyafət  sponsorluğu ilə

 


 

 24 iyun 2016-cı il

 

10:00 – 13:30 

Avtomobil sığortası    sponsorluğu ilə

 • Zərərlərin qiymətləndirilməsi üzrə tariflər və sistemlər
 • Avtomobil sığortasında proseslərin elektronlaşması
 • Yeni satış kanalları

 

10:00 – 13:30 

Yeni sığorta məhsulları – imitasiya ya innovasiya    sponsorluğu ilə

 • Sığorta məhsulları, qeyri-sabit iqtisadiyyatda kapitalın müdafiəsi kimi: banklar və müştərilərin tələbləri
 • Kreditlərin sığortası üzrə həcmin azalmasından sonra banklar hansı sığorta məhsullarını sata bilər?
 • Paket sığorta məhsullarının inkişafı

 

 11:30 – 12:00 Kofe fasiləsi   sponsorluğu ilə

13:30 – 14:30 Nahar     sponsorluğu ilə

14:30 – 18:00 İkitərəfli görüşlər

19:30 - 22:00 Azərbaycan gecəsi     sponsorluğu ilə